Privacyverklaring

Webstudio Erna de Jonge, gevestigd aan 't Markvelt 19, 1391 BZ Abcoude is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Erna de Jonge
www.ernadejonge.nl
't Markvelt 19, 1391 BZ Abcoude
+31 6 46 27 04 12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KvK-nummer 30187689

Persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Website

Doelen

Ik verwerk jouw gegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
  • Om diensten bij je af te leveren
  • Verzenden van een nieuwsbrief (incidenteel)

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld mits dit met toestemming is overeengekomen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Je kunt een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tevens wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de traditionele toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Ik neem de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en neem de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.